logo

Privacyverklaring

Introductie


Bedankt dat je kijkt naar XITE! In deze privacyverklaring geven we je inzicht in hoe we je persoonlijke data gebruiken en wat je rechten zijn. We begrijpen dat het lezen hiervan niet zo leuk is muziekvideo’s kijken op XITE, maar het is goed om te weten wat we doen met je data. We raden dan ook aan om deze privacyverklaring goed te lezen.


AVG


Wij verwerken persoonlijke data in overeenstemming met alle relevante privacywetgeving, inclusief de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). We handelen in overeenstemming met de volgende AVG privacy principes voor de verwerking van jouw persoonlijke data: transparantie, doelmatig, minimal gegevensverwerking, juridische grondslag voor verwerking, gelimiteerde bewaartermijn, data beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid.


Contact


Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, of over de verwerking van jou persoonlijke data of over cookies of dergelijke technologieën, stuur ons dan een email naar [email protected] of schrijf een brief naar het volgende adres: XITE Networks Netherlands B.V., Spijkerkade 28, 1021 JS Amsterdam, t.a.v. Privacy Officer.


XITE Diensten


Alle data die we verzamelen worden primair gebruikt om jou onze muziekvideodiensten te leveren en om je kijk- en luisterervaring van XITE te verbeteren. We bieden de volgende diensten aan die gerelateerd zijn aan het kijken van muziekvideo’s en het personaliseren van je kijk- en luisterervaring en alles wat daar aan gerelateerd is, gezamenlijk noemen we dit de “XITE Diensten”:


 • XITE TV - 24/7 muziekvideo’s op TV;
 • XITE TV App - een muziekvideostreamingdienst waarmee je toegang hebt tot de grootste muziekvideocatalogus met meer dan 100.000 muziekvideo’s;
 • XITE websites (e.g. xite.nl en xite.com) - op de XITE websites, vind je toffe achtergrond informatie over je favoriete XITE shows en artiesten;
 • XITE social media kanalen - YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok and Twitter;
 • XITE Nieuwsbrief; en
 • XITE Evenementen.

Categorieen van Persoonlijk Data & doeleinde van het verwerken van Persoonlijke Data


We verzamelen en gebruiken data van abonnees, gratis geregistreerde gebruikers, gratis gastgebruikers en andere gebruikers van de XITE App. Hiernaast, verzamelen en gebruiken we data van bezoekers, gebruikers en ingeschrevenen van de XITE websites, “weggeef acties”, prijsvragen, (speciale) promoties, enquetes en de XITE social media kanalen. Ook verzamelen en gebruiken we data van abonnees op onze nieuwsbrief en bezoekers van onze evenementen. Hiernaast verzamelen en gebruiken we data van sollicitanten, werknemers, leveranciers, partners en dienstverleners. Op deze laatste categorie personen ziet ons interne privacybeleid. Voor al deze type data, zijn er ruwweg drie categorieën van persoonlijke data die we kunnen verzamelen en dat voor de volgende doeleinden:


 1. Persoonlijke data die we nodig hebben om je de XITE Diensten te leveren: a. Registratiedetails, dit kunnen zijn je voor- en achternaam, geboortedatum, emailadres, gender, taal, login details en andere details die je ons geeft als je een XITE account aanmaakt voor de XITE App en andere XITE Diensten. Hiernaast verwerken we persoonlijke data in relatie tot het type XITE abonnement en de versie van de XITE Diensten die je gebruikt; b. Algemene niet-specifieke locatie-informatie. gebaseerd op je IP-adres. Onze licenties met muziekrechtenhouders verschillen per land, daarom moeten wij weten in welk land jij toegang zoekt tot de XITE Diensten; c. Bepaalde technische informatie die nodig is om de technische functionaliteiten van de XITE Diensten te garanderen en te verbeteren, nieuwe diensten te ontwikkelen, jouw gebruik van de XITE Diensten te analyseren, inclusief jouw interactie met applicaties, advertenties, producten en diensten beschikbaar gemaakt middels de XITE Diensten. Dit kan data zijn zoals het type browser, netwerk, details van je touchscreen, digital rights management en besturingssysteem. Dit zijn technische details die nodig zijn voor de technische levering van onze XITE Diensten, en om ons in staat te stellen simpele acties uit te voeren zoals het aanpassen van je scherm, video rotatie en het voorstellen van muziekvideo’s op basis van of je zit of loopt, terwijl het jou in staat stelt om de XITE Diensten te gebruiken, zoals het opzoeken van een muziekvideo; d. Emailadres, voor- en achternaam om met je te communiceren voor doeleinden gerelateerd aan de XITE Diensten (klantcontact); e. Functionele en analytische cookies en soortgelijke technologieën om onze websites mogelijk te maken, te analyseren en te verbeteren. Voor meer informatie over deze specifieke verwerking zie onze cookieverklaring; f. Bepaalde data om de naleving mogelijk te maken van deze privacyverklaring, onze algemene voorwaarden en elk andere voorwaarden die je hebt geaccepteerd, inclusief ons recht om de rechten, eigendom of veiligheid van XITE, haar gebruikers, haar muziek partners of elk andere persoon of auteursrechtelijk beschermd werk te beschermen binnen het domein van de XITE Diensten.
 2. Persoonlijke data die we kunnen gebruiken om jou additionele functionaliteiten en verbeterde en gepersonaliseerde XITE Diensten te leveren: a. De muziekvideo’s die jij hebt gekeken (gedeeltelijk en tot het einde), zoekopdrachten, de tijd en datum van de bekeken muziekvideo’s en je interacties met de XITE Diensten. De stelt ons in staat om onze dienstverlening aan jouw te verbeteren, te analyseren, te personaliseren, doen van suggesties van voor jou relevante of interessante content; b. Data verzameld via XITE (marketing) campagnes, zoals antwoorden op vragen van prijsvragen via onze website’s of sociale media die we kunnen gebruiken voor “weggeefacties”, promotie’s en enquetes. In dit soort gevallen kunnen ook je voor- en achternaam en emailadres worden verzameld en gebruikt door ons, bijvoorbeeld voor het kiezen van een winnaar en om met jou te communiceren hierover; c. We kunnen jou via onze websites, sociale media kanalen of de XITE nieuwsbrief de mogelijkheid bieden mee te doen met een promotie, zoals evenementen, competitie’s, aanbiedingen of enquetes (“Speciale Promoties”). Op een Speciale Promotie kan een aparte privacyverklaring en/of voorwaarden van toepassing zijn en deze zullen voorrang krijgen boven deze privacyverklaring en onze algemene voorwaarden. Indien je meedoet een Speciale Promotie, kunnen we je vragen additionele persoonlijke data te verstrekken. We kunnen deze additionele persoonlijke data combineren met andere account data en mogen deze gebruiken zoals beschreven in deze privacyverklaring; d. Algemene niet-specifieke locatiegegevens: Dit geeft ons ook de mogelijkheid om muziekvideo’s aan te raden, gebaseerd op jouw algemene locatie, zoals suggesties voor bepaalde XITE kanalen of muziekvideo’s in de XITE App, en tevens suggesties voor festivals, feestjes en concerten; e. Gebruiksdata van hoe jij de XITE Diensten gebruikt (b.v. bekeken, geskipt, liked, gezochte muziekvideo’s) om onze diensten te leveren, te personaliseren en jouw kijkervaring als gebruiker te verbeteren. Deze data gebruiken we ook om je gerichte advertenties te laten zien (inclusief diensten en producten van derde partijen) in de XITE Diensten (inclusief websites van derden); f. Verzamelde data om de XITE Diensten mogelijk te maken, de XITE Diensten en andere diensten en producten te promoten, binnen of buiten de XITE Diensten, inclusief functionaliteiten en content beschikbaar gemaakt via de XITE Diensten, andere audiovisuele content, andere XITE gebruikers, applicaties van derde, advertenties, aangeboden producten en diensten, welke zijn gelinkt of beschikbaar gemaak middels de XITE Diensten; g. We kunnen ook informatie ontvangen over jou van onze dienstverleners, partners en videoplatformen. Deze data gebruiken we om jou kijkgedrag te analyseren, jouw kijkervaring te personaliseren, de kwaliteit van de advertenties te meten, interactie met advertenties te analyseren en om jou meer relevante advertenties te vertonen.

Als je onze privacyverklaring en onze algemene voorwaarden accepteert en de XITE Diensten gebruikt, dan geef je ons toestemming om bovenstaande data van de eerste en tweede categorie te verzamelen en te verwerken en te gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden.


 1. Persoonlijke data die we alleen gebruiken als je ons specifieke toestemming geeft (deze toestemming kan altijd ook weer eenvoudig door je worden ingetrokken): a. Emailadres en andere electronische- of mobiele data; om met je te communiceren vor marketing- en promotiedoeleinden gerelateerd aan de XITE Diensten (of derde partijen), inclusief via email, notificaties, tekstberichten,in overeenstemming met de toestemming die je ons hebt gegeven (b.v. de XITE nieuwsbrief); b. Specifieke locatiegegevens: om muziekvideo’s te leveren, functionaliteiten, informatie, advertenties of andere content die is gebaseerd op jouw locatie en jouw locatie ten opzichte van andere gebruikers van de XITE Diensten; c. Commerciële cookies en soortgelijke technologieën om jou als gebruiker van de XITE Diensten onze diensten te leveren, te personaliseren, te verbeteren. Inclusief voor de levering van persoonlijke, of gelocaliseerde content, muziekvideo’s, aanbevelingen, functionaliteiten en advertenties binnen of buiten de XITE Diensten. Lees onze Cookie Verklaring voor meer informatie.

Voor de bovenstaande data uit de derde categorie, zullen we je altijd eerst om toestemming vragen en leggen we je uit waarom en voor welke doeleinden we om toestemming vragen. Je kan altijd weer van gedachten veranderen en eenvoudig je toestemming intrekken.


Nieuwe werknemers


Gesolliciteerd bij XITE? Als dat zo is, dan kunnen we je je relevante contactgegevens en c.v. gebruiken om je uit te nodigen voor een introductiegesprek. De verwerking van data van sollicitanten en (oud) werknemers is beschreven in een aparte interne privacyverklaring.


Nieuwe functionaliteiten - Mobiele Applicatie


XITE kan in toekomst de onderstaande data verzamelen en gebruiken om additionele functionaliteiten van de XITE Diensten (b.v. voor een mobiele applicatie) mogelijk te maken. Dit doen we alleen nadat je hiervoor toestemming hebt geven (welke toestemming elk moment gemakkelijk ingetrokken kan worden).


 • Specifieke locatie (GPS): we verzamelen of gebruiken precieze locatie data van je (mobiele) apparaat alleen met jouw expliciete toestemming. Dit soort data geeft ons de mogelijkheid om gezamenlijke kijkervaringen te creëren en nog betere aanbevelingen te doen voor muziekvideo’s, festivals en concerten.
 • Foto’s: we openen alleen foto’s die jij specifiek selecteert. Dit maakt het voor jou mogelijk om individuele foto’s te gebruiken als je profielfoto of voor je afspeellijst. We zullen nooit je fotogalerij of fotomappen scannen of importeren.
 • Contacten: we scannen en importeren alleen je contacten als jij dat ons verzoekt. Als je toestemming ertoe geeft, gebruiken we je contactgegevens om je te helpen je vrienden of contacten te vinden binnen de XITE Diensten. We gebruiken deze data voor geen enkele andere doeleinde.
 • Microfoon of voice control: we openen of gebruiken alleen je microfoon, als je expliciet toestemming hiertoe geeft. Het activeren van je microfoon kan je in staat stellen om de XITE Diensten te besturen met je stem. We gebruiken deze optie alleen om stembesturing mogelijk te maken en niet voor andere doeleinden.

Grondslagen voor Verwerking


We verwerken persoonlijke data op basis van jouw toestemming, uitvoering van onze overeenkomst met jou, het ten uitvoering brengen van een juridische verplichting of op basis van gerechtvaardigd belang van XITE, onze dienstverleners, partners, platforms, and andere relevante derde partijen, zoals voor marketing activiteiten, analysis en onderzoeken en ter promotie en ondersteuning van de XITE Diensten en relevante diensten en producten van dienstverleners, partners, platforms en andere relevante derde partijen.


Verder kan XITE gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming, zoals profiling. We zullen hiervoor aparte toestemming aan je vragen. Voor elke verwerking waarbij gewerkt wordt met geautomatiseerde besluitvorming doen wij intern een data privacy impact onderzoek.


Bewaarperiode


We bewaren en verwerken persoonlijke data niet langer dan nodig voor de uitvoering van de doelstellingen van de verzameling en gebruik van persoonlijke data zoals hierboven uiteengezet. We passen het principe van dataminimalisatie toe en houden onze databases “lean and mean” en geupdatet. Contacteer ons indien je meer wil weten over de bewaartermijnen van je data.


Delen van data


We zullen altijd duidelijk zijn over hoe en met wie we persoonlijke data delen. As onderdeel van de uitvoering van de XITE Diensten, kunnen we jouw data met derde delen. Dit gebeurd wanneer, bijvoorbeeld, je inlogt via een platform van een derde partij, zoals je kabel TV- of mobiele telecomleverancier. We zullen dan bepaalde data met deze partij delen en zij bepaalde data met ons, zodat je je XITE account kan activeren en je XITE Diensten kan gebruiken. Er kunnen ook gevallen zijn dat je je een playlist maakt en deze wil delen met je vrienden. Je kan kan ons ook vragen om je data (zoals je emailadres) te delen met artiesten, muzieklabels, of andere partners die jou wellicht nieuwsberichten, updates of promotionele berichten willen sturen. Ook hier geldt, je kan deze specifieke toestemming altijd weer intrekken.


Alle derde partijen waarmee we data delen zijn zorgvuldig door XITE geanalyseerd en geselecteerd, om zeker te stellen dat deze partijen over alle benodigde technische expertise beschikken om het benodigde veiligheids- en vertrouwelijkheidsniveau te garanderen dat nodig is voor de verwerking van persoonlijk data. XITE heeft met deze derde partijen overeenkomsten gesloten met daarin vastgelegd de verplichtingen en verantwoordelijk uit relevante privacywetgeving, inclusief de vereisten die volgen uit de AVG. Hieronder vind je meer informatie over hoe en waarom wij bepaalde data delen met specifieke partners waar wij mee werken.


Marketing en adverteren


We kunnen data delen met marketing- en advertentiebedrijven om je promotionele berichten te sturen over onze XITE Diensten en andere relevante diensten en producten van zulke partners of om je meer gepersonaliseerde content, inclusief relevantie advertenties voor producten en diensten die mogelijk interessant zijn voor je, en om te begrijpen hoe gebruikers reageren op advertenties. De data die we delen met partners voor deze doeleinden, en de data die het mogelijk maakt om aangepaste en gepersonaliseerden content aan te bieden, zoals hashed IP adressen, hashed device ID’s, leeftijd en muziekvoorkeuren, zijn gepseudonimiseerd. We laten mogelijk content en advertenties van derde partijen zien, die doorverwijzen naar websites van derden. Wij kunnen niet verifiëren of deze partijen zich houden aan privacywetgeving en wij hebben ook geen zicht op wat voor content zij aanbieden. Daarom kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor hun praktijken en hun content. Wij raden aan de privacyverklaringen van deze partijen goed te lezen om er achter te komen hoe zij jouw persoonlijke data verzamelen en verwerken.


Dienstverleners, partners en platformen


We kunnen data delen met dienstverleners, partners en platform die het mogelijk maken om onze diensten te leveren, we zullen altijd zorgen dat deze overeenkomsten altijd in overeenstemming zijn met deze privacyverklaring. We werken bijvoorbeeld samen met dienstverleners die onze streamingdienst hosten, streamen of monitoren. Of met platformen die XITE TV of de XITE TV App beschikbaar maken via hun TV platform aan kijkers.


Rechtenhouders


De XITE Diensten geven je toegang tot een pakket van volledig gelicenseerde muziekvideo’s. We delen data (zoals het aantal maandelijkse gebruikers, gemiddelde leeftijd van bepaalde groepen en het totaal aantal plays van een muziekvideo per maand) met rechtenhouders in overeenstemming met de voorwaarden die zijn overeengekomen in onze licenties met rechtenhouders, zoals met labels of uitgevers. De data die we met deze partijen delen is gepseudonimiseerd en kunnen niet met jou in verband worden gebracht, tenzij je expliciet een aparte toestemming geeft om je persoonlijke data met deze partijen te delen.


Distributieplatformen


Als je de XITE TV App via een derde partij gebruikt, zoals een TV platform (b.v. Ziggo of KPN), dan delen we mogelijk je gebruiksdata van de XITE TV App met deze derde partij. Dit kan gaan over data over je de XITE Diensten gebruikt, of je een XITE Account hebt gecreëerd, en of je een actieve gebruiker bent van de XITE Diensten. Deze distributieplatformen kunnen ook direct jouw persoonlijke data verzamelen en verwerken. Voor de verwerking is XITE niet verantwoordelijk, daarom adviseren wij je de betreffende privacyverklaring van deze distributieplatformen te lezen, om te begrijpen hoe zij je data verzamelen en gebruiken.


Andere manieren van delen van data


In aanvulling op het bovenstaande, we delen mogelijk ook je data met derde partijen in verband met een bedrijfsovername, fusie, verkoop van een deel van onze activiteiten, een juridische procedure (zoals een gerechtelijk bevel), op voorwaarde dat wij menen dat dit nodig is, we bij wet dit verplicht zijn, in gevallen van fraude, beveiligingsproblemen, technische storingen, statische analyses en academisch onderzoek, zij het alleen op geanonimiseerde basis, om op geanonimiseerde en geaggregeerde basis inzicht te geven over het gebruik van de XITE Diensten en het toe te staan dat XITE groepsbedrijven jouw data te gebruiken, zoals omschreven in deze privacyverklaring.


Data-opslag en data-overdracht


XITE bewaart jouw data op een server van Google Cloud. De clouds die hiervoor worden gebruikt zijn met name Europese clouds. Mogelijk verzenden we je data naar een cloud buiten de EU (b.v. de VS) om het mogelijk te maken jouw data met andere XITE groepsbedrijven te delen, uitsluitend voor doeleinden die omschreven zijn in deze privacyverklaring. In principe verzenden we je persoonlijke data niet naar buiten de EU, maar we kunnen mogelijk dienstverleners gebruiken die jouw data verwerken buiten de EU, of we sturen jouw data naar derde partijen binnen of buiten de EU. Jouw persoonlijke data kan zodoende onder een andere privacy- en gegevensbescherming wetgeving vallen, die anders kan zijn dan die van EU wetgeving. Echter, wij zullen ons altijd houden aan de minimum standaarden beschreven in de AVG (GDPR) en, waar nodig, sluiten wij dataverwerkingsovereenkomsten (inclusief, indien toepasselijk, de EU Standard Contractual Clauses) met deze derde partijen om adequate beveiliging van je data te verzekeren.


Beveiliging


We nemen de beveiliging van je privacy en je data serieus. We hebben technische- en organisatorische maatregelen genomen om er van verzekert te zijn van het juiste dataveiligheidsniveau voor jouw persoonlijke data. In onze dienstverlening streven we ernaar om zoveel mogelijk incidenten en inbreuken om je data te voorkomen en te limiteren. Hiervoor gebruiken we methodes zoals het hashen en pseudonimiseren van je persoonlijke data. Je XITE account is beveiligd met een wachtwoord. Zorg dat je wachtwoord uniek en sterk is. Vergeet niet uit te loggen als je wilt stoppen met het gebruiken van de XITE Diensten.


Minderjarigen


Je moet tenminste 16 jaar oud zijn om een XITE Account te mogen aanmaken. Personen onder de 16 mogen alleen een XITE Account aanmaken met de goedkeuring van ouder of voogd, anders mag je geen gebruik maken van de XITE Diensten en mag je geen persoonlijk data met ons delen. Als jij de ouder of voogd bent van een kind onder 16 en je bent er achter gekomen dat je kind persoonlijke data aan ons heeft verstrekt zonder je toestemming, stuur dan alstublieft ons een email naar [email protected] zodat we betreffende XITE Account en persoonlijke data kunnen verwijderen.


Je rechten


Ten alle tijden kan je XITE het volgende vragen:


 • Inzage in de persoonlijke data die XITE van je verwerkt;
 • Rectificatie en aanvulling van je persoonlijke data die XITE van je verwerkt;
 • Verwijderen van je persoonlijke data (“recht om vergeten te worden”), waarbij XITE for specifieke juridische doeleinden (bijvoorbeeld voor belastingadministratie) nog steeds je persoonlijke data zal kunnen blijven verwerken, XITE zal in zulks een geval je hierover informeren;
 • Het stoppen van bepaalde verwerkingen van je persoonlijke data (“opt-out”), bijvoorbeeld kan je ons vragen te stoppen met het gebruiken van je data voor marketing doeleinden, in dit soort gevallen zal XITE onmiddellijk stoppen met het gebruik van je data, tenzij er urgente, specifieke grondslagen zijn voor XITE om door te gaan met het verwerken van je persoonlijke data, waarover XITE je zal informeren;
 • Het overdragen van je persoonlijke data, zodat je deze data kan gebruiken bij een andere partij (“dataportabiliteit”).

Als je vragen hebt over je rechten, of als je je rechten beschreven in deze privacyverklaring wil uitoefenen, stuur ons dan een email met je verzoek naar [email protected], of stuur ons een brief naar het adres zoals beschreven helemaal bovenaan deze privacyverklaring. Hiernaast kan je altijd je goedkeuring voor een bepaalde verwerking van je persoonlijke data intrekken. Ten slotte kan je hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-apeen klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in het geval je vindt dat XITE zich niet houdt aan de Nederlandse privacywetgeving.


Veranderingen


Deze privacyverklaring kan worden aangepast, daarom adviseren we je deze regelmatig te controleren. Als we significante aanpassingen maken over hoe en voor welke doeleinden we persoonlijke data willen verwerken, dan zullen we je daarover eerst informeren. Je kan ons altijd contacteren via [email protected] voor meer informatie over onze privacyverklaring en hoe we je persoonlijke data verzamelen en verwerken.