Gebruiksvoorwaarden

XITE (hierna: ‘XITE’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) biedt een muziekvideostreamingdienst waarmee gebruikers (hierna: ‘jij/je’, ‘jou’ ‘jouw’) toegang hebben tot muziekvideo’s en daaraan gerelateerde content (hierna: ‘XITE Content’) die wordt gestreamd via internet op tv’s, computers en andere apparaten (hierna: ‘Apparaten’) die met internet zijn verbonden. Deze Gebruiksvoorwaarden regelen jouw gebruik van onze dienst. Door je aan te melden voor een XITE Dienst of door het bekijken van XITE Content, aanvaard je deze Gebruiksvoorwaarden.


  1. XITE Dienst

1.1 De dienst. ‘XITE Dienst’ is de muziekvideostreamingdienst die XITE aanbiedt om XITE Content te ontdekken en te bekijken, waaronder alle functies en functionaliteiten, de website en gebruikersinterfaces, met inbegrip van alle content en software die zijn verbonden aan onze dienst.


1.2 De XITE Dienst bestaat uit: a. ‘XITE TV’, een gratis tv-streamingdienst die door advertenties wordt ondersteund, b. ‘XITE Free’, een gratis versie van de dienst met beperkte functionaliteiten en reclames, c. ‘XITE Premium’, een volledige productversie van de dienst zonder advertenties en d. dergelijke andere diensten die wij jou in de toekomst kunnen aanbieden.


1.3 Minimumleeftijd. Om gebruiker van de XITE Dienst te worden, moet je minimaal 16 jaar oud zijn. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het bekijken van XITE Content door kijkers jonger dan de minimumleeftijd.


1.4 Persoonlijk gebruik. De XITE Dienst en elke content die wordt bekeken via de dienst, is alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag niet worden gedeeld met personen buiten jouw huishouden. Tijdens jouw abonnement op XITE verlenen wij jou een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op toegang tot de XITE Dienst en het bekijken van XITE Content. Onverminderd het voorgaande wordt aan jou geen enkel recht, titel of belang overgedragen. Je gaat akkoord met het niet gebruiken van de dienst voor openbare vertoningen.


1.5 Geografische beperkingen. Je mag de XITE Content primair bekijken in het land waarin je jouw account hebt afgesloten en alleen op geografische locaties waar wij onze dienst aanbieden en een licentie hebben voor dergelijke content. De content die beschikbaar is om te bekijken, kan per geografische locatie verschillen en verandert van tijd tot tijd. Het aantal apparaten waarop je tegelijkertijd kunt kijken is één voor XITE Free-gebruikers en twee voor XITE Premium-gebruikers.


1.6 Updates. De XITE Dienst, met inbegrip van de contentbibliotheek, wordt regelmatig bijgewerkt. Bovendien testen wij voortdurend verschillende aspecten van onze dienst, waaronder onze website, gebruikersinterfaces, promoties en de beschikbaarheid van XITE Content.


1.7 Compliance. Je gaat akkoord met het gebruiken van de XITE Dienst, inclusief alle daarmee verbonden functies en functionaliteiten, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften, of andere beperkingen op het gebruik van de dienst en de content daarvan.


1.8 Intellectueel eigendom. Al het intellectuele eigendomsrecht dat van toepassing is op de XITE Content blijft altijd het eigendom van XITE en zijn licentiegevers. Je stemt ermee in om de content en de informatie die is opgenomen in of verkregen van of via de XITE Dienst niet te archiveren noch te reproduceren, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te geven en/of afgeleide werken te creëren van deze content en informatie en deze voor verkoop of gebruik aan te bieden (behalve voor zover dit nadrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden). Je stemt er eveneens mee in om: de contentbescherming van de XITE Dienst niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren, af te breken of te hinderen, geen gebruik te maken van een robot, spider, scraper of ander geautomatiseerd middel om toegang tot de XITE Dienst te krijgen, software of andere producten of processen die via de XITE Dienst toegankelijk zijn niet te de-compileren, te onderwerpen aan reverse engineering of uit elkaar te halen, op generlei wijze codes of producten in te voegen of de content van de XITE Dienst te manipuleren om welke manier dan ook, of enige vorm van datamining, dataverzameling of een data-extractiemethode te gebruiken. Bovendien stem je ermee in om geen enkel materiaal te uploaden, te posten, te e-mailen of anderszins te verzenden of over te brengen dat is bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur die is verbonden aan de XITE Dienst te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken, met inbegrip van softwarevirussen of andere computercode, -bestanden or -programma’s van welke aard dan ook. Wij kunnen jouw gebruik van onze dienst beëindigen of beperken als je deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt of wanneer je betrokken bent bij het illegaal of frauduleus gebruiken van de dienst.


1.9 Beschikbaarheid, kwaliteit, formats, gebruik van internet. Wij kunnen de XITE Diensten onderbreken of uitstellen voor onderhoud of reparaties aan ons platform. De beeldkwaliteit van de XITE Content kan van apparaat tot apparaat verschillen en kan worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals jouw locatie, de beschikbare bandbreedte en/of de snelheid van jouw internetverbinding. De beschikbaarheid van HD, Ultra HD en 4K is afhankelijk van jouw internetdienst en de mogelijkheden van het door jou gebruikte apparaat. Niet alle content is beschikbaar in alle beeldkwaliteit. Je bent zelf verantwoordelijk voor alle kosten voor internettoegang en voor de software die je gebruikt voor het bekijken van de XITE Content. De tijd die nodig is om te beginnen met het bekijken van XITE Content zal verschillen en hangt af van een aantal factoren, waaronder jouw locatie, de beschikbare bandbreedte op dat moment, de content die je hebt geselecteerd en de configuratie van jouw Apparaat.


1.10 Wachtwoorden en toegang tot account. De persoon die het XITE-account heeft aangemaakt en wiens account wordt gecrediteerd, heeft toegang tot en controle over het XITE-account en de Apparaten die worden gebruikt om toegang tot onze dienst te krijgen, en is ook verantwoordelijk voor elke activiteit die via het XITE-account plaatsvindt. Om controle te houden op het account en om ervoor te zorgen dat iemand toegang krijgt tot het account (met inbegrip van de kijkgeschiedenis voor het account), dient de eigenaar van het account toezicht te houden op de Apparaten die worden gebruikt voor toegang tot de dienst en het wachtwoord of de details over de Betaalmethode die zij gekoppeld aan het account, geheim te houden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je aan ons verstrekt met betrekking tot jouw account en om deze gegevens, waar nodig, bij te werken en te onderhouden. Wij kunnen jouw account beëindigen of blokkeren om jou, XITE of onze partners te beschermen tegen identiteitsdiefstal of een andere frauduleuze activiteiten.


  1. Gratis proefperiodes

2.1 Periode. Jouw XITE Premium-abonnement kan beginnen met een gratis proefperiode. De gratis proefperiode van jouw abonnement duurt 15 dagen, of anderszins gespecificeerd tijdens de inschrijving. Deze periode is bedoeld om nieuwe abonnees de dienst uit te laten proberen.


2.2 Toekenning. Het toekennen van een gratis proefperiode wordt naar eigen oordeel bepaald door XITE en wij kunnen de toekenning of de duur ervan beperken om misbruik van de gratis proefperiode te voorkomen. Wij behouden het recht om de gratis proefperiode in te trekken en om jouw account te blokkeren in het geval dat wij vaststellen dat je daar niet voor in aanmerking komt. Leden van huishoudens met een bestaand of recent XITE-abonnement komen niet in aanmerking. Om vast te stellen of je in aanmerking komt, kunnen wij diverse informatie gebruiken, zoals het apparaat-ID, de betaalmethode of het e-mailadres van een account die wordt gebruikt met een bestaand of recent XITE-abonnement. Ten aanzien van combinaties met andere aanbiedingen kunnen beperkingen gelden.


2.3 Begin van de betaling. We beginnen met het incasseren van het maandelijkse abonnementsgeld aan het einde van de proefperiode tenzij jij jouw abonnement annuleert voor het einde van de gratis proefperiode. Je kunt de maandelijkse abonnementsprijs en de einddatum van jouw gratis proefperiode bekijken in jouw account op onze website www.xite.com/account.


  1. Abonnement en betaling

3.1 Abonnementsperiode. Jouw XITE-abonnement zal maandelijks doorgaan tot deze wordt opgezegd. Om de XITE Dienst te gebruiken, dien je toegang tot internet en een Apparaat te hebben. Om de XITE Premium Dienst te gebruiken, dien je ons een of meerdere betaalmethoden te verstrekken. Een ‘betaalmethode’ betekent een huidige, geldige en geaccepteerde betaalmethode, die van tijd tot tijd mag worden geüpdatet, waaronder betaling via jouw rekening met een derde partij. Behalve wanneer je jouw abonnement voor de maandelijkse factuurdatum opzegt, machtig jij ons om het abonnementsgeld voor de volgende maand af te schrijven.


3.2 Facturering. Het abonnementsgeld voor de XITE Dienst en andere kosten van welke aard dan ook, die in rekening worden gebracht vanwege jouw gebruik van de dienst, zoals belastingen en mogelijke transactiekosten, worden maandelijks van jouw account afgeschreven op de kalenderdag die overeenkomt met de aanvang van het betaalde deel van jouw abonnement.


3.3 Betaalmethoden. Om de XITE Dienst te kunnen gebruiken, dien je ons een of meerdere betaalmethoden te verstrekken. Je kunt jouw betaalmethode updaten door contact op te nemen met onze klantenservice via xite.com/contact. Wij kunnen ook jouw betaalmethoden updaten door gebruik te maken van informatie die aan ons wordt verstrekt door de betalingsdienstverlener. Na elke update machtig je ons om de van toepassing zijnde betaalmethode(s) te blijven gebruiken. Je geeft ons toestemming om het abonnementsgeld af te schrijven van een van de andere betaalmethode(s) die aan je account zijn gekoppeld indien jouw primaire betaalmethode wordt geweigerd of niet langer voor ons beschikbaar is. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de bedragen die wij niet konden incasseren. Indien een betaling niet kan worden verwerkt, omdat de vervaldatum van de Betaalmethode is verstreken, het saldo te laag was of anderszins, en jij jouw account niet opzegt, dan kunnen wij jouw toegang tot de dienst opschorten totdat wij het bedrag van een geldige betaalmethode hebben kunnen afschrijven. Voor het gebruik van een aantal betaalmethoden kan de aanbieder bepaalde kosten aan je doorberekenen, zoals kosten voor internationale transacties of andere kosten voor het verwerken van jouw betaalmethode. Lokale belastingen kunnen per gebruikte betaalmethode verschillen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de aanbieder van jouw betaalmethode.


3.4 Opzegging. Je kunt jouw XITE-abonnement op elk moment opzeggen. Nadat je hebt opgezegd, behoud je toegang tot de XITE Dienst tot het einde van jouw maandelijkse factureringsperiode. Voor zover dat is toegestaan volgens de van toepassing zijnde wetgeving, worden betalingen niet gerestitueerd en bieden wij geen tegoeden of terugbetalingen aan voor delen van abonnementsperiodes waar geen gebruik van is gemaakt. Als je jouw Premium-abonnement wilt opzeggen, ga dan naar jouw accountpagina op www.xite.com/account. Wanneer je jouw abonnement opzegt, dan zal jouw account automatisch worden gesloten aan het einde van de huidige factureringsperiode. Als je wilt zien wanneer jouw account wordt gesloten, ga dan naar www.xite.com/account. Wanneer je een abonnement op XITE hebt met als betaalmethode een derde partij en je wilt jou XITE-abonnement opzeggen, dan moet je dit mogelijk doen via deze derde partij, bijvoorbeeld door naar jouw account bij deze derde partij te gaan en daar de automatische verlenging stop te zetten of door jouw abonnement op de XITE Dienst op te zeggen via deze derde partij. Het is mogelijk dat je ook factuurgegevens over jouw XITE-abonnement vindt in jouw account bij de van toepassing zijnde derde partij.


3.5 Wijzigingen in de prijs en in de abonnementen. Wij kunnen onze abonnementen en de prijs van onze dienst van tijd tot tijd wijzigen. Prijswijzigingen en wijzigingen in abonnementen zijn echter pas minimaal 30 dagen na kennisgeving van deze wijziging van toepassing.


  1. Privacy

4.1 Privacy. Door gebruik te maken van de XITE Diensten, verstrek je ons enkele persoonsgegevens, zoals abonnee-informatie en informatie over jouw kijkvoorkeuren. Door gebruik te maken van de XITE Diensten, geef je ons toestemming om dergelijke persoonsgegevens te gebruiken. Alle gegevens zullen door ons worden verzameld en verwerkt volgens onze privacyverklaring, die je, afhankelijk van jouw land/regio, kunt vinden op https://xite.com/xite-privacy-statement/ of https://xite.com/privacy_statement.


  1. Beperking van aansprakelijkheid

5.1 Ontevredenheid met de XITE App. Je stemt ermee in dat jouw enige en exclusieve oplossing voor problemen of ontevredenheid met de XITE Dienst bestaat uit het verwijderen van de XITE-software en het stoppen met het gebruiken van de XITE Dienst. Je gaat ermee akkoord dat XITE geen enkele verplichting of aansprakelijkheid heeft die voortvloeit uit of verband houdt met derde partijen (zoals adverteerders en/of applicaties) of de content die beschikbaar wordt gesteld in relatie tot de XITE Dienst.


5.2 Eigen risico. Hoewel we ons best doen om optimale dienstverlening te bieden, ga je ermee akkoord dat het gebruik van de XTE Diensten op eigen risico is. De Diensten, waaronder de XITE App, de website, de content, de videospeler, de functies, het gebruiksmateriaal en alle andere materialen op of via een toegangspunt of compatibel apparaat, worden aangeboden ‘zoals deze zijn’ (as is) en, voor zover wettelijk toegestaan, zonder garanties van welke aard dan ook, of dit nu expres of bedoeld is. Zonder het voorgaande te beperken, geeft XITE geen garanties voor geschiktheid voor een bepaald doel, titel, verkoopbaarheid, volledigheid, beschikbaarheid, veiligheid, compatibiliteit of niet-inbreuk, of dat de diensten ononderbroken, vrij van virussen en andere schadelijke componenten, nauwkeurig, vrij van fouten of betrouwbaar zullen zijn.


5.3 Aansprakelijkheid van XITE. In geen enkel geval zal XITE noch zijn managers, aandeelhouders, medewerkers, vertegenwoordigers, directeuren, dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen, opvolgers, rechtverkrijgenden, leveranciers of licentiegevers aansprakelijk zijn voor (1) elke indirecte, bijzondere, incidentele, strafbare, voorbeeld- of gevolgschade; (2) elk verlies van gebruik, gegevens, zaken of winsten (direct of indirect) in alle gevallen, die voortkomen uit het gebruik van of het onvermogen voor het gebruiken van de XITE Dienst, apparaten, applicaties van derde partijen, of inhoud van applicaties van derde partijen, ongeacht de wet- en regelgeving, ongeacht of XITE is gewaarschuwd over de mogelijkheid van deze schade, en ze en zelfs als een rechtsmiddel zijn wezenlijke doel mist; of (3) totale aansprakelijkheid voor alle vorderingen met betrekking tot de XITE Dienst, applicaties van derde partijen, of inhoud van applicaties van derde partijen dan het hoogste van de bedragen die je in de twaalf maanden voorafgaand aan de eerste vordering aan XITE hebt betaald; of € 50.


5.4 Uitsluiting. Ter verduidelijking: deze voorwaarden beperken onze aansprakelijkheid niet in geval van opzet, fraude, bedrieglijke voorstelling van zaken, overlijden of persoonlijk letsel voor zover de van toepassing zijnde wetgeving een dergelijke beperking zou verbieden.


  1. Diversen

6.1 Toepasselijk recht. De Overeenkomsten (en elke niet-contractuele geschillen/claims die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden) zijn onderworpen aan de wetten van de staat of het land die hieronder zijn genoemd, zonder rekening te houden met keuze of conflicten van rechtsbeginselen. Verder ga je akkoord met de jurisdictie van de hieronder vermelde rechtbanken om geschillen, claims of controverses die ontstaan in verband met de Overeenkomsten (en elke niet-contractuele geschillen/claims die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden) te beslechten.


Land of regio | Keuze voor wetgeving | Jurisdictie


EU | Wetgeving van Nederland | Rechtbank Amsterdam


Canada | Alle inwoners van Canada (behalve Quebec): wetgeving van de provincie Ontario; Inwoners van Quebec: wetgeving van de provincie Quebec, Canada. | Alle inwoners van Canada (behalve Quebec): Uitsluitend voor andere doeleinden dan de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen; Rechtbank Ontario, Canada Inwoners van Quebec: Rechtbank Quebec, Canada.


VK | Wetgeving van Engeland en Wales | Rechtbank Londen


VS | Wetgeving van New York, Verenigde Staten van Amerika | Rechtbank van de stad New York


Alle andere landen en regio’s waar XITE beschikbaar is | Wetgeving van Nederland | Rechtbank Amsterdam


6.2 Klantenondersteuning. Wanneer je meer informatie over onze dienst en zijn functies wilt of als je hulp nodig hebt met jouw account, ga dan naar de XITE Help-sectie op onze website. In bepaalde gevallen kan de klantenservice je het beste helpen door gebruik te maken van een tool voor ondersteuning op afstand, waarmee wij volledige toegang tot jouw computer hebben. Als je niet wilt dat wij dergelijke toegang hebben, dan moet je ons geen toestemming geven voor ondersteuning via de tool voor toegang op afstand. Wij zullen je dan op een andere manier helpen.


6.3 Van kracht blijvende bepalingen. Indien enige bepaling of bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt/worden geacht, dan blijven de geldigheid, de wettigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht.


6.4 Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden. XITE kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen je ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen als deze wijzigingen wezenlijk zijn en op jou van toepassing zijn.


6.5 Elektronische Communicatie. We sturen informatie over jouw account (bijvoorbeeld over betalingsmachtigingen, facturen, wijzigingen in wachtwoord of betaalmethode, bevestigingsberichten en mededelingen), uitsluitend in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mails naar het e-mailadres dat je hebt doorgegeven bij jouw registratie. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verschaffen van het juiste e-mailadres aan XITE.